İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • İşletme sınırları içindeki tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarını, proaktif ve yalın iş güvenliği vizyonu ile oluşturmak,

  • Acil Durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumak ve Acil Durumlara karşı daima hazırlıklı olmak,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sistematik olarak ölçmek ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli tüm desteği vermek,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma grupları içinde alınan faydalı kararları uygulamak ve ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamak,